Yükleniyor...
Son Dakika
22.1.2017

Tarım işsizliğe ilaç oldu

Son bir yılda, aylara göre, 4,8 milyon ile 5,8 milyon arasında istihdam sağlayan tarım, işsizliğin en büyük ilacı oldu

 

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayileşme ve ekonomik gelişme, köyden kente göç ve tarımda makineleşmenin bir sonucu olarak yıllar itibarıyla azalsa da tarımın istihdamdaki ağırlığını sürdürdüğünü bildirerek, “son bir yılda, aylara göre, 4,8 milyon ile 5,8 milyon arasında istihdam sağlayan tarım, işsizliğin en büyük ilacıdır” dedi.

 

Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2016 Ocak ayında 4 milyon 812 bine inen tarımda istihdamın, 2016 Ağustos ayında 5 milyon 760 bine kadar çıktığını belirtti. Son açıklanan veride Ekim ayında toplam istihdamın, Eylül ayına göre 297 bin kişi azalarak 27 milyon 564 binden 27 milyon 267 bine indiğinin görüldüğünü bildiren Bayraktar, Eylül ayında 5 milyon 657 bin olan tarımdaki istihdamın mevsim koşulları nedeniyle tarımsal faaliyetlerin azalmasının bir sonucu olarak Ekim ayında 5 milyon 305 bine gerilediğini vurguladı.

 

Temmuz ayından bu yana genel işsizliği, son yıllara bakıldığında rekor düzeyde 2,3-2,4 puan düşüren, Ekim’de işsizliği yüzde 14,1’den yüzde 11,8’e çeken tarımın üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

 

“Tarım genel işsizliği, 2016 yılı Ocak ve Nisan aylarında 1,7, Şubat ve Mart aylarında 1,8, 2015 Kasım ve Aralık ile 2016 Mayıs aylarında 1,9 puan düşürdü. Bu rakam 2016 Haziran ayında 2 puana çıktı. Temmuz ayından sonra da bu rakam rekor düzeylere ulaştı. 2016 Temmuz ve Ekim aylarında tarım, genel işsizliği 2,3, Ağustos ve Eylül aylarında 2,4 puan geriletti. Tarımın işsizliği düşürmekteki rolü tartışılmaz.

 

Tarımsal faaliyetin zirveye çıktığı Temmuz ve Ağustos aylarının ardından tarımda istihdam gerilemeye başlıyor; Ocak ve Şubat aylarında en alt düzeye iniyor. 2015 yılı Kasım ayında 5 milyon 154 bin, 2015 Aralık ayında 5 milyon 3 bin olan tarımdaki istihdam, 2016 yılının Ocak ayında 4 milyon 812 bine indi. Şubat ayından itibaren artan tarımdaki istihdam, Şubat’ta 4 milyon 876 bine çıktı. Mart ayında 5 milyon 93 bine yükselen tarımdaki istihdam, Nisan’da 5 milyon 352 bin, Mayıs’ta 5 milyon 540 bin, Haziran’da 5 milyon 577 bin, Temmuz’da 5 milyon 727 bin, Ağustos’ta 5 milyon 760 bine ulaştı. Eylül ayında 5 milyon 657 binle yeniden inişe geçen tarımdaki istihdam, Ekim ayında 5 milyon 305 bine düştü.”

 

 

-242 ülkenin 131’inin toplam nüfusu tarımdaki istihdama yetişemiyor-

 

Türkiye’de tarım sektörünün yaz aylarında sağladığı istihdamla, 242 bağımsız, yarı bağımlı ve bağımlı ülkeden 131’inin nüfusunu geride bıraktığını belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

 

“Bu ülkeler içinde Avrupa Birliği’nin 12 üyesi olan Danimarka, Finlandiya, Slovakya, İrlanda, Hırvatistan, Litvanya, Letonya, Estonya, Slovenya, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Lüksemburg, Malta bulunuyor. Norveç, Bosna Hersek, Moldova, Arnavutluk, Makedonya, Karadağ gibi Avrupa ülkeleri,  Lübnan, Kuveyt,  Filistin, Umman, Katar, Bahreyn gibi Ortadoğu ülkeleri, Gürcistan, Ermenistan, Moğolistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Singapur, Yeni Zelanda gibi Asya Pasifik ülkeleri, Kosta Rika, Panama, Uruguay, Jamaika gibi Amerika ülkeleri, Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Liberya gibi Afrika ülkeleri yer alıyor.

 

Tarımda ülkemizde Ağustos ayında çalışan nüfus 5 milyon 760 bin iken, bazıları tarımda ileri ülkelerden Danimarka’nın toplam nüfusu 5,6, Kırgızistan’ınki 5,55, Finlandiya’nınki 5,5,  Slovakya’nınki 5,4, Singapur’unki 5,3, Türkmenistan’ınki 5,25, Norveç’inki 5,2, Lübnan’ınki 4,8, İrlanda’nınki 4,6, Gürcistan ve Yeni Zelanda’nınki 4,5, Hırvatistan’ınki 4,3, Bosna Hersek’inki 3,8 milyonda kalıyor. Türkiye’de tarımda çalışan nüfus, 2,8 milyon nüfuslu Arnavutluk’un iki katını, 2 milyon nüfuslu Letonya’nın üç katını, 1,3 milyon nüfuslu Estonya’nın dört katını, 537 bin nüfuslu Lüksemburg’un on katını geçiyor.”

 

 

-İstihdamın 5’te 1’i tarımdan-

 

Ocak ayında istihdamdaki payı yüzde 18,3’e kadar gerileyen tarımın, Haziran ayından sonra yeniden yüzde 20’leri geçtiği, Ağustos ayında yüzde 21’e ulaştığı bilgisini veren Bayraktar, tarımın istihdamdaki payının Eylül ayında yüzde 20,5, Ekim ayında yüzde 19,4 olduğunu belirtti.

 

Tarımın Ekim ayı itibarıyla son bir yılın 6 ayında sanayiden çok istihdam sağladığını vurgulayan Bayraktar, açıklamasında şunlara dikkati çekti:

“Sanayiye göre tarım, 2015 Kasım ayında 199 bin, 2015 Aralık ayında 298 bin, 2016 Ocak ayında 488 bin, Şubat’ta 400 bin, Mart’ta 202 bin, Nisan’da 29 bin daha az istihdam sağladı. Buna karşın tarım, Mayıs ayından bu yana sürekli sanayiden daha fazla istihdam yaratıyor. Tarım, sanayiden Mayıs’ta 54 bin, Haziran’da 247 bin, Temmuz’da 473 bin, Ağustos’ta 536 bin, Eylül’de 397 bin, Ekim’de 23 bin daha fazla istihdam sağladı. Ocak ayına göre, tarımsal faaliyetin en yoğun olduğu aylar olan Temmuz’da 915 bin, Ağustos’ta 948 bin daha fazla tarımsal istihdam oldu.

 

Tarım; sanayi, ulaştırma, depolama, otelcilik ve lokanta hizmetleri, toptan ve perakende ticaret gibi tarımla ilgili diğer sektörlerin de istihdam yaratmasına katkıda bulunuyor, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde milyonlarca kişiye aş ve iş sağlıyor.”

 

 

-Çalışan kadınların yüzde 30’a yakını tarımda-

 

Tarımda çalışan 5 milyon 305 bin kişinin yüzde 54,8’sini erkeklerin, yüzde 45,2’sini kadınların oluşturduğunu bildiren Bayraktar, 2 milyon 908 bin erkek ile 2 milyon 398 bin kadının tarımda istihdam edildiğini belirtti. Türkiye’de 8 milyon 296 bin kadının istihdamda yer aldığını vurgulayan Bayraktar, çalışan kadınların yüzde 28,9’unun tarımda istihdam edildiğine dikkati çekti.

 

Sanayileşmenin, ekonomik gelişmenin artmasıyla, köyden kente göçün sürmesiyle, makineleşmenin tarımda yaygınlaşmasıyla tarımda istihdamın azalacağını, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi yüzde 5’lerin altına düşeceğini bildiren Bayraktar, “tarımda azalacak istihdamı, kırsalda tutmanın yollarını bulmamız lazım. Bunun yolu, ilacı da kırsal kalkınmadır, kırsala yatırımdır, kırsalda tarım dışı istihdam olanakları yaratmaktır. Kırsal kalkınmayla, kır ile kent arasındaki hem ekonomik hem sosyal açıdan uçurumu gidermemiz, kentte olan her olanağın kırda da olmasını sağlamamız gerekir. Aksi takdirde, kentlerde bir yığılma olması, ekonomik ve sosyal sorunlar yaşanması kaçınılmaz olur” dedi.

 

Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde tarımda istihdam, genel işsizlik, tarım dışı işsizlik, istihdamda tarım-sanayi farkı ve tarımın toplam istihdam içindeki payı şöyle:

 

 

 

 

 

Tarımın

İstihdamda 

Tarımın

 

 

 

Tarım

Genel

Tarımın

Toplam

 

Tarımda

Genel

Dışı

İşsizliği

Sanayiyle

İstihdamda

Aylar

İstihdam

İşsizlik

İşsizlik

Çekmesi

Farkı

Payı

2015

(Bin Kişi)

(Yüzde)

(Yüzde)

(Puan)

(Bin Kişi)

(Yüzde)

Kasım

5.154

12,4

10,5

1,9

-199

19,3

Aralık

5.003

12,7

10,8

1,9

-298

18,9

2016

 

 

 

 

 

 

Ocak

4.812

13,0

11,3

1,7

-488

18,3

Şubat

4.876

12,7

10,9

1,8

-400

19,9

Mart

5.093

11,9

10,1

1,8

-202

18,9

Nisan

5.352

11,0

9,3

1,7

-29

19,4

Mayıs

5.540

11,3

9,4

1,9

54

19,9

Haziran

5.577

12,2

10,2

2,0

247

20,2

Temmuz

5.727

13,0

10,7

2,3

473

20,7

Ağustos

5.760

13,7

11,3

2,4

536

21,0

Eylül

5.657

13,7

11,3

2,4

397

20,5

Ekim

5.305

14,1

11,8

2,3

23

19,4

Bu Habere Ait Fotoğraflar

Bu Habere Ait Yorumlar


" Okuyucular tarafından www.ulusaltarim.com 'da yayınlanan içeriklere ilişkin yapılan yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. "

" Okuyucu yorumları hukuka uygunluk veya güncel bilgi içerip içermediği hususları bakımından değerlendirilmemekte, yorumlar otomatik olarak onaylanmaktadır. www.ulusaltarim.com, yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir. "

" Köşe yazarının kaleme aldığı yazıların her türlü hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir.
Ulusal Tarım, yazarların düşünce özgürlüğüne müdahale etmemektedir. "
Adınız *

E-Posta * (Yorumda Görünmeyecektir.)

Yorumunuz *Yorumu Gönder