Yükleniyor...
Son Dakika
8.4.2017

Genç Çiftçi Hibe Desteği Başvuruları Başlıyor

 

Genç Çiftçi Hibe Desteği Başvuruları Başlıyor

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Başvurular 07 Nisan 2017 tarihinde başlayıp 05 Mayıs 2017 tarihinde sona erecektir. Başvurular öncelikle, Bakanlık tarafından hazırlanan web tabanlı yazılım (gencciftci.tarim.gov.tr) programından yapılacaktır.  

 

Genç çiftçiler çıktıları, projeyi ve istenilen belgeleri, ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerinin bağlı olduğu İl/İlçe tarım müdürlüklerine başvuru tarihi ve saati sona ermeden şahsen yapacaktır. Başvurunun tamamlanmış olması için dosyanın bizzat elden teslim edilmesi şarttır.

 

Bu Tebliğ kapsamında; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olan, okur-yazar olan,  eşi ve kendisi başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışan olmayan, başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmayan, eşi ve kendisi başvuru tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV), gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmayan, eşi ve kendisi hayvansal üretime yönelik, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesisi yapımı ve hayvan alımı konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 15 adet büyükbaş veya 50 adet küçükbaştan fazla hayvan sahibi olmayan, eşi ve kendisi arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği konulu proje başvuruları için bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 50 adetten fazla arılı kovan sahibi olmayan, eşi ve kendisi Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında; hibeden faydalanmış, hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazandığı halde sözleşmeyi imzalamamış, hibe sözleşmesi iptal edilmiş veya genç çiftçi proje değerlendirme komisyonunca başvurusu reddedilmiş olmayan, eşi ve kendisi aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmayan kişiler başvurularını gerçekleştirebilirler.

 

Proje konularından Hayvansal üretime yönelik; Büyükbaş sığır yetiştiriciliği, Büyükbaş manda yetiştiriciliği, Küçükbaş koyun yetiştiriciliği, Küçükbaş keçi yetiştiriciliği Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği, tesis yapımı ve hayvan alımı, Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği, Kanatlı yetiştiriciliği ve tesis yapımı, İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı konuları yer almaktadır.

 

Proje konularından Bitkisel üretime yönelik; Kapama meyve bahçesi tesisi, Bağ, çilek ve diğer üzümsü bitkilerden kurulu kapama bahçe tesisi, Açıkta fide, fidan ve süs bitkisi üretimi, Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği, Kültür mantarı üretimi konuları yer almaktadır.

 

 Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, Coğrafi işaretli olan gıdaların üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konuları hibe desteği kapsamında yer almaktadır.

 

Kesin başvuru; Genç Çiftçinin Nüfus cüzdanı fotokopisi, Ücretli çalışmadığına dair kendisine ve eşine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan alınan belgesi, Gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmadığına dair kendisine ve eşine ait onaylı belgesi, Başvuru dilekçesi, Proje tanıtım formu, Taahhütname, Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi, Ön başvuruda var ise yatırım yeri mülkiyetinin genç çiftçiye ait olduğuna dair belgesi, Ön başvuruda var ise aldığı eğitimin proje konusu ile uyumluluğunu gösteren belgesi, Ön başvuruda var ise şehidin birinci derece yakını, gazi, engelli, engelliye bakmakla yükümlü kişi olduğuna dair belgesi, dosya içerisinde bizzat elden teslim edilerek yapılacaktır.

 

Hibe desteği miktarı; bu Rehber kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartların gerçekleşmeye göre genç çiftçiye en fazla 30.000,00 (otuz bin) TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir. Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan proje sahipleri hibe desteğinden  yararlandırılmazlar ve sözleşme imzalama hakları sona erer.

 

Gider kalemleri olarak; Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan, canlı hayvan alımı ve yeni tesis giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Proje kapsamındaki makine, ekipman ve malzemelerin hibe sözleşmesinden sonra alımı yapılmalı ve mutlaka yeni olmalıdır. Yeni alınan taşınırlar hibe sözleşmesi imzalanmasından sonra 3 (üç) yıl (uygulama ve takip yılları) süre ile satılamaz, başkasına kiralanmaz, kullanım hakkını İl/İlçe Yürütme Birimi Onayı hariç devredemez.

 

Proje kapsamında; eşten, anneden, babadan, kardeşten, çocuktan ve bunların sahip/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında makine, ekipman, malzeme, fide, fidan, tohum ve canlı hayvan satın alınamaz. Makine, ekipman ve malzeme ile ilgili taslak teknik özellikler proje başvuruları ekinde sunulur ve projede kullanım amacı belirtilir. Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konularına esas canlı hayvan alımlarını, protokol hükümlerince alım sözleşmesi kapsamında TİGEM'den gerçekleştirirler. Genç çiftçiler “büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alım” proje konusuna esas canlı hayvan ve mal alımlarını Merkez Birliğinden temin edeceklerdir.

Bu Habere Ait Fotoğraflar

Bu Habere Ait Yorumlar


" Okuyucular tarafından www.ulusaltarim.com 'da yayınlanan içeriklere ilişkin yapılan yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. "

" Okuyucu yorumları hukuka uygunluk veya güncel bilgi içerip içermediği hususları bakımından değerlendirilmemekte, yorumlar otomatik olarak onaylanmaktadır. www.ulusaltarim.com, yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir. "

" Köşe yazarının kaleme aldığı yazıların her türlü hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir.
Ulusal Tarım, yazarların düşünce özgürlüğüne müdahale etmemektedir. "
Adınız *

E-Posta * (Yorumda Görünmeyecektir.)

Yorumunuz *Yorumu Gönder