Yükleniyor...
Son Dakika
13.8.2015

"Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı" açıklaması

Türkiye Şeker Kurumu, Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların Kurumca İzlenmesi ve Denetlenmesi ile İlgili bir basın açıklaması yaptı.

 

TC Şeker Kurumundan;

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların Kurumumuzca İzlenmesi ve Denetlenmesi ile İlgili Basın Açıklaması

 

Şeker piyasasına etkileri oldukça fazla olan ve yasal limitler dahilinde kullanımları sağlık açısından son derece önemli olan yüksek yoğunluklu tatlandırıcılara (YYT) yönelik Kurumuzca yapılan denetimler ve mevzuat kapsamında gerçekleştirilen izlemeler neticesinde, YYT’lerin mamuller içerisinde zaman zaman yasal limitlerden fazla kullanıldığı tespit edilmekte ve bu tespitlere yönelik mevzuatın gerektirdiği hükümler uygulanmaktadır.  

 

Bu çerçevede, YYT’lere yönelik Kurumumuzca izleme ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin şeker sektörü ve toplum sağlığı açısından ne derece önemli olduğunun vurgulanması ve kamuoyu dikkatinin bu hassas konuya çekilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

 

YYT’LERİN LİMİTLER DAHİLİNDE KULLANIMI SAĞLIK AÇISINDAN OLDUKÇA ÖNEMLİDİR

 

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların izlenmesi ve denetimi gerek şeker piyasasına olan etkileri gerekse de yasal limitler dahilinde kullanılmamaları sonucunda oluşabilecek sağlık problemleri açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda, şeker piyasasına etkisi fazla olan YYT’ler, Kurumumuzca yayımlanan “Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ” ile izlenmektedir. Mevzuat ile yasal kullanım limitinin aşılması, şeker yerine YYT kullanılması gibi suiistimallerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 

Son yıllarda YYT ithalatına ilişkin Kurumumuza yapılan ‘uygunluk belgesi’ düzenlenmesi talepleri ve buna bağlı olarak da ithalat miktarları sürekli olarak artmaktadır. Kurumumuzca uygunluk belgesinin düzenlenmeye başlandığı 2006 yılındaki YYT net ithalatı 1,1 bin ton ve karşılığı 142 bin ton şeker eşdeğeri iken, 2014 yılı tamamlandığında bu miktarlar sırasıyla 2,6 bin ton ve karşılığı  373 bin ton şeker eşdeğeri olmuştur.

 

Ülkemizde, YYT’lerin gıdalarda kullanılmasına ilişkin hükümler ve gıdalardaki maksimum kullanım limitleri,Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu olup, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Kurumumuzca son yıllarda gerçekleştirilen izleme ve denetim faaliyetleri neticesinde, mamullerinde YYT kullanan üreticilerin yaklaşık % 25’inin üretimlerinde Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği’ne aykırı YYT kullandıkları tespit edilmiştir.  YYT kullanımında yasal limitleri aştıkları tespit edilen firmalar hakkında mevzuatın gerektirdiği hükümler uygulanmaktadır. Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, uluslararası mevzuat ve Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde belirtilen gıdalardaki limitler dahilinde kullanımlarına dikkat edilmesi sağlık açısından oldukça önem arz etmektedir.

 

ŞEKER EŞDEĞERLERİNİN YÜKSEK OLMASI VE DÜŞÜK MALİYETLERİ

 

YYT’LERİ TERCİH SEBEBİ YAPIYOR

 

Dünyada krizleri takip eden yıllarda, şeker fiyatları normalde seyrettiği düzeyin çok üzerine çıkmış ve bu durumşeker alternatiflerinin pazarının genişlemesine, dolayısıyla tüketimlerinin de artmasına yol açmıştır. Şeker alternatifi tatlandırıcılardan olan yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların şeker eşdeğerlerinin oldukça yüksek olması ve şeker eşdeğeri fiyatlarının pancar şekeri ve nişasta bazlı şekere oranla oldukça düşük olması; üreticilerin, YYT’li ürün üretmelerini cazip kılmakta, hatta diyet olmayan ürünlerde bile YYT’lerin tercih edilmesine neden olmaktadır.

 

Kişilerin; diş çürümeleri, obezite vb. rahatsızlıklar yönündeki endişeleri YYT’lerin tercih edilmelerinin bir diğer nedenidir. Bu endişeler ışığında bahse konu rahatsızlıklarla ilgili kişilerin tıbbi tedavilerinin yanı sıra beslenme alışkanlıklarına yönelik bazı değişiklikler yapılması gereği doğmuştur. Kişilerin beslenme programlarında şeker miktarı azaltılmış ve zaman içerisinde azaltılan bu şekerin yerini yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar almıştır.

 

Gıda maddelerinde tatlandırıcı olarak kullanılan yüksek şeker eşdeğerine sahip YYT’lerin hacimlerinin küçük olması nedeniyle taşıma, depolama, vb. maliyetlerin şekerle karşılaştırıldığında daha düşük olması,YYT’lerin dünya tatlandırıcı piyasasında son yıllarda tercih sebebi olmasındaki bir diğer nedendir. Maliyetlerdeki bu avantaj, gıda üreticileri için diyet dışı ürünlerde de şeker ikamesi olarak YYT kullanmayı maddi açıdan cazip hale getirmektedir.

 

YYT’LER PANCAR ŞEKERİ VE NİŞASTA BAZLI ŞEKERİN PAZAR PAYINI DARALTIYOR

 

Ülkemizde üretimi bulunan pancar şekeri ile nişasta bazlı şeker, birbirini ikame eden ürünler olup, beyaz şeker eşdeğeri fiyatları birbirine yakın ve ithalat durumunda % 135 oranında vergiye tabidir. Dolayısıyla bu şekerlere ilişkin ülkemiz arz talep dengesi, kotalar ve ithalattaki yüksek vergi oranı ile korunmaktadır. Ancak, arz talep dengesi yüksek vergi oranı ile korunurken, ülkemizde üretimi bulunmayan ve sadece ithal edilmek suretiyle ürünler içerisinde ya da sofralık olarak kullanılan YYT’lerin ithalat vergi oranları ise oldukça düşüktür. Bu da, ithal edilen YYT miktarının fazla olması durumunda, arz talep dengesini bozucu bir etkiye sebep olabilmektedir. 

 

Gıda sanayi, ilaç sanayi, ağız ve diş sağlığı ürünleri ve metal sanayi gibi birçok alanda kullanılmakta olanyüksek yoğunluklu tatlandırıcıların dünyada olduğu gibi ülkemizde de pazar payının artmasıyla, pancar şekeri ve nişasta bazlı şekerin pazar payı daralmıştır. Ülkemizde; 2006 yılında yaklaşık % 6 olan YYT pazar payı, 2013 yılında % 11, 2014 yılında ise % 13 olarak gerçekleşmiştir.

 

Sonuç olarak; Kurumumuz, YYT’leri arz yönetimi açısından şeker piyasasına olan etkisi ile birlikte toplum sağlığı açısından da ilgili mevzuat kapsamında izleme ve denetlemeye kararlılıkla devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.            

                                                                                         

                                                                                                                                                                                   ŞEKER KURUMU

Bu Habere Ait Fotoğraflar

Bu Habere Ait Yorumlar


" Okuyucular tarafından www.ulusaltarim.com 'da yayınlanan içeriklere ilişkin yapılan yorumların cezai ve hukuki sorumluluğu yorumu yapan kişinin kendisine aittir. "

" Okuyucu yorumları hukuka uygunluk veya güncel bilgi içerip içermediği hususları bakımından değerlendirilmemekte, yorumlar otomatik olarak onaylanmaktadır. www.ulusaltarim.com, yapılan yorumlarla ilgili herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmemektedir. "

" Köşe yazarının kaleme aldığı yazıların her türlü hukuki sorumluluğu yazarın kendisine aittir.
Ulusal Tarım, yazarların düşünce özgürlüğüne müdahale etmemektedir. "
Adınız *

E-Posta * (Yorumda Görünmeyecektir.)

Yorumunuz *Yorumu Gönder